วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เครื่องมืองานช่าง


เครื่องมืองานช่าง
          เครื่องมืองานช่าง  หมายถึง  สิ่งที่ใช้งานการซ่อม สร้าง และดัดแปลงเกี่ยวกับงานช่าง
          เครื่องมือช่างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรบช่างทุกคน  ดังนั้นก่อนช่างจะทำงานต้องศึกษาเกี่ยวกับชื่อ ประเภท วิธีการใช้  การจัดเก็บ  การบำรุงรักษา  เพื่อให้สามารถเลือกใช้  บำรุงรักษา  ใช้งานได้ถูกต้อง คงทนและปลอดภัย
          ประเภทของเครื่องมืองานช่าง   แบ่งตาลักษณะของการใช้งาน ดังนี้
1.      เครื่องมือวัด  (Measuring  Tool)  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาด เช่น  กว้าง  ยาว  หนา  ได้แก่
1.1    บรรทัดเหล็ก  (Steel  Ruler)  ส่วนใหญ่จะมีขนาดตั้งแต่  12  นิ้ว  ถึง  36  นิ้ว
1.2    ตลับเมตร  (Measuring  Tape)  สามารถวัดได้ทั้งเป็นนิ้วและเป็นเซนติเมตร
2.   เครื่องมือตอก  (Hammers)   เป็นเครื่องมือที่ใช้ตอก  ทุบ  ได้แก่
2.1    ค้อนหัวกลม  (Ball  Peen  Hammer)  ใช้กับงานโลหะและสามารถย้ำหมุดได้
2.2    ค้อนหัวแบนและหัวมน  (Cross -  Peen  Straight  Hammer)  ทางด้านหัวค้อนใช้ในการดัดโลหะ
2.3    ค้อนไม้และค้อนพลาสติก  (Wood  and  Plastic - tip  Hammer)   ใช้สำหรบทุหรือตอกงานเบาๆ  เพื่อมิให้เกิดรอยบุบหรือรอยขีดข่วน
2.4    ค้อนหงอน  (Curve - Claw  Hammer)  ใช้ทุบ  ตอก  ถอนตะปูงานไม้
3.   เครื่องมือตัด   (Cutting  Tools)  ใช้ในการตัดชิ้นงานให้แยกออกจากกัน  ได้แก่
     3.1  เลื่อยตัดเหล็ก  (Hack  Saw)   ใช้กันมากในงานโลหะ
3.2    เลื่อยที่ใช้สำรับงานไม้  ได้แก่
3.2.1        เลื่อยลันดา  (Hand  Saw)  มี  ชนิดคือ เลื่อยโกรกและเลื่อยตัด
3.2.2        เลื่อยฉลุ  (Coping  Saw)  ใช้เลื่อยส่วนโค้งต่างๆ 
4.   เครื่องมือไขและขัน  (Drivers  Tools)   ใช้ไขหรือขันสกรูหรือนอต  จำแนกได้  ชนิดคือ
     4.1   ไขควง  (Screwdrivers)   ใช้ขันสกรูหรือตะปูเกลียว  มีทั้งแบบแฉก  แบน  แบบออฟเซต  แบบบล็อก
     4.2   ประแจ  (Wrenches)   ใช้หัวนอตที่มีเหลี่ยม  มีหลายแบบ เช่น
          4.2.1   ประแจปากตาย  (Open  Wrenches) 
          4.2.2   ประแจแหวน  ( Ring  Spanner  Wrenches)
          4.2.3   ประแจบล็อก  (Socket  Wrenches)
          4.2.4   ประแจเลื่อน  (Adjustable  Wrenches)
5.   เครื่องมือเจาะ   (Drilling  Tools)  ใช้สำหรับเจาะชิ้นงานทั้งไม้และโลหะ  ได้แก่
     5.1   สว่าน  (Drills)   มีหลายแบบ  เช่น
5.1.1        สว่านข้อเสือ  (Bit  Brace)
5.1.2        สว่านเฟืองหรือสว่านจาน  (Hand  Drill)
5.1.3        สว่านอัตโนมัติ  (Automatic  Drill) 
     5.2   สิ่ว  (Chisels)   ใช้สำหรับงานไม้  ได้แก่ สิ่วปากบาง  สิ่วเจาะ  สิ่วเล็บมือ

6.   เครื่องมือจับยึด  (Clamping Device  or  Fixtures)  ใช้สำหรับจับ  ยึด  บีบ  ดัดและตัดชิ้นงาน  ได้แก่
6.1      ปากกาจับชิ้นงาน  (Clamp) 
6.2      ปากการูปตัวซี   ( C- Clamp)
6.3      ปากกาจับไม้  (Bar  or  Pipe  Clamp)
6.4      ปากกาจับท่อ  (Pipe  Wrench)
6.5      คีม   (Pliers)  ใช้ตัด  จับ  บีบ  มีหลายแบบ
7.   เครื่องมือไสและตกแต่ง   (Planing  and  Filling  Tools)  ใช้สำหรับลดขนาด  ตกแต่งผิวหน้าของชิ้นงาน  ได้แก่
     7.1   กบ   (Plane)  ได้แก่  กบล้างยาว  กบล้างกลาง  กบล้างสั้น  กบผิว
     7.2   ตะไบ  (Files)   ได้แก่  ตะไบแบน  ตะไบเหลี่ยมจัตุรัส  ตะไบกลม  ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบครึ่งวงกลมหรือตะไบท้องปลิง  ตะไบที่ใช้งานไม้หรือบุ้ง
          สรุป   การทำงานช่างแต่ละประเภทจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเภท  หลักการ  วิธีใช้  การเก็บรักษา  การบำรุงรักษาเครื่องมือแต่ละชนิด  ซึ่งเครื่องมืองานช่างแต่ละสาขามีขนาด  ลักษณะรูปร่างที่ต่างกันออกไป  บางอย่างสามารถใช้แทนกันได้  แต่บางอย่างใช้แทนไม่ได้อาจทำให้เกิดอันตราย  เครื่องมือทำให้ช่างสามารถทำงานเลือกใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ขออนุญาติ นำลงเผยแพร่ ในเว็ป www.yaksgroup.com ในกระดานถาม-ตอบ เรื่องความรู้-เครื่องมือช่างครับ ขอคุณมากครับ

    ตอบลบ